بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
بهره وری و بومی سازی

ماموریت:

1-شناسایی و تدوین سالانه شاخص های بهره وری به تفکیک واحد. ( با توجه به مدل بهره وری ایمیدرو) و اندازه گیری مستمر شاخص ها در هر دوره.

2-بررسی شاخص های اندازه گیری شده در هر دوره و تحلیل نقاط قوت و ضعف واحدها.

3-ارائه نتایج و تحلیل های هر دوره به واحدها و پیگیری دریافت برنامه های بهبود.

4-بررسی برنامه های بهبود و ابلاغ برنامه های مصوب به واحدها.

5-نظارت بر حسن اجرای برنامه های بهبود در واحدها.

6-تهیه گزارشات مدیریتی و ارسال به مراجع تصمیم گیری مجتمع.

7-برگزاری کارگاه های تخصصی بهره وری.

8-تهیه آمار، اطلاعات و گزارشات مرتبط با موضوع بهره وری و اطلاع رسانی آن ها

خلاصه فعالیتهای قسمت :

- بررسی روش کایزن و ارایه گزارشی در این زمینه

- گزارش بررسی روشهای ترویج  و آموزش بهره وری

- گذراندن دوره آموزشی اظهارنامه بهره وری

- تدوین دستورالعمل بهینه سازی محیط سازمان 5s

- شروع روند تکمیل اظهارنامه بهره وری برای سال 96

- ارایه پروژه های بهبود سازمان به ترتیب عوامل توانمند ساز

- ارایه دستورالعمل ممیزی انرژی