بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
گالری تصاویر
زمین میراث مشترک همه نسلهاست، در حفظ آن کوشا باشیم
نمایش گالری
بازدید معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان ایمیدرو از مجتمع سنگان
نمایش گالری
مجتمع سنگ آهن سنگان
نمایش گالری