بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
پروژه ها
​نيروگاه سیکل ترکیبی هنگام (کلاس F)

تحقیق و توسعه

عنوان پروژه : تحقیق و توسعه

مجری : مجتمع سنگ آهن سنگان

توضیحات : ارگانی لازم و حیاتی برای تمام سازمان هایی است که قصد حضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی و رقابت در سطح داخلی و بین المللی را دارد و تحقیقات توسعه ای و کاربردی را در موارد ذیل انجام می دهد

نمایش جزئیات
​نيروگاه سیکل ترکیبی هنگام (کلاس F)

اولویت ها و نیازهای پژوهشی

عنوان پروژه : اولویت ها و نیازهای پژوهشی

مجری : مجتمع سنگ آهن سنگان

توضیحات : واحد پژوهش مجتمع سنگ آهن سنگان در پایش سه ماهه و در راستای اهداف خود ، مبادرت به جمع آوری اولویت های پژوهشی در حوزه های مختلف از کلیه ی واحدهای معدنی مجتمع می نماید. این اولویت ها پس از بررسی و تایید در شورای پژوهش و کارگروه های تخصصی از طریق لینک تحقیق و توسعه و نیز سامانه ساتع انتشار می یآبند.

نمایش جزئیات
​نيروگاه سیکل ترکیبی هنگام (کلاس F)

پروژه های تحقیقاتی

عنوان پروژه : پروژه های تحقیقاتی

مجری : مجتمع سنگ آهن سنگان

توضیحات : امروزه گسترش فعالیت های بازرگانی، جهانی شدن و تغییرات سریع تکنولوژیک در محیط سازمان ها باعث گردیده که آنها برای حفظ بقاء و مزایای رقابتی خود از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند. لازمه انعطاف پذیری تغییرات سریع است و تغییرات سریع بدون داشتن اطلاعات و انجام تحقیقات امکان پذیر نیست. در نتیجه اطلاعات حاصل از پروژه های تحقیقاتی به عنوان یک منبع بسیار پر ارزش در کنار سایر عوامل موثر در هر سازمانی مطرح است. در مجتمع سنگ آهن سنگان نیز پروژه های تحقیقاتی گسترده ای اجرا می گردد که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیل می باشد.

نمایش جزئیات
​نيروگاه سیکل ترکیبی هنگام (کلاس F)

فرم های پژوهشی و پیشنهادات

عنوان پروژه : فرم های پژوهشی و پیشنهادات

مجری : مجتمع سنگ آهن سنگان

توضیحات : فرم های پژوهشی و پیشنهادات

نمایش جزئیات
​نيروگاه سیکل ترکیبی هنگام (کلاس F)

بهره وری و بومی سازی

عنوان پروژه : بهره وری و بومی سازی

مجری : مجتمع سنگ آهن سنگان

توضیحات : بهره وری و بومی سازی

نمایش جزئیات