بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
پروژه های تحقیقاتی

امروزه گسترش فعالیت های بازرگانی، جهانی شدن و تغییرات سریع تکنولوژیک در محیط سازمان ها باعث گردیده که آنها برای حفظ بقاء و مزایای رقابتی خود از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند. لازمه انعطاف پذیری تغییرات سریع است و تغییرات سریع بدون داشتن اطلاعات و انجام تحقیقات امکان پذیر نیست. در نتیجه اطلاعات حاصل از پروژه های تحقیقاتی به عنوان یک منبع بسیار پر ارزش در کنار سایر عوامل موثر در هر سازمانی مطرح است. در مجتمع سنگ آهن سنگان نیز پروژه های تحقیقاتی گسترده ای اجرا می گردد که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیل می باشد.

  • دستاوردهای پژوهشی مجتمع سنگ آهن سنگان:_
  • پروژه های دانشجویی و غیر دانشجویی به اتمام رسیده:39 پروژه
  • پروژه های دانشجویی و غیر دانشجویی در حال اجرا:12 پروژه
  • پروژه های در حال بررسی:11پروژه

الف : پژوهش های دانشجویی انجام شده

عنوان پروژه های دانشجویی

مجری پروژه

بررسی تاثیر چسبنده ها و افزاینده های معدنی و آلی در فرآیند گندله سازی

حسین برادران شرکا-شریف تهران

بررسی کیفیت آب، هوا و صدا در مجتمع سنگ آهن سنگان

علوم پزشکی تهران-شاهرخ نظم آرا

تعیین عیار اقتصادی در آنومالی c شمالی سنگان با استفاده از روش های برنامه ریزی

آزاد تهران جنوب-مهدی باطبی

تجزیه و تحلیل تکنولوژی فرآوری سنگان ارائه طرح بهینه تغلیظ

تهران جنوب-امیر همراهی

بررسی فنی و اقتصادی معادن سنگان

کرمان-اسماعیل خفاجه

تحلیل پایداری دیواره نهایی معدن سنگ آهن سنگان با استفاده از روش های تجربی و تحلیلی

افشین اکبریان

مقایسه میزان ارتباط شاخص های استرس گرمایی با برخی پارامترهای فیزیولوژیکی بدن در کارگران معدن روباز سنگ آهن سنگان

غلامحیدر تیموری-دانشگاه بیرجند

بررسی وضعیت و بهینه سازی مدار آسیاکنی اولیه کارخانه کنسانتره مجتمع سنگ آهن سنگان

مهران پردل-دانشگاه بیرجند

بررسی وضعیت و بهینه سازی مدار آسیاکنی ثالثیه کارخانه کنسانتره مجتمع سنگ آهن سنگان

یعقوب تاجدار-دانشگاه بیرجند

برنامه ریزی تولید در آنومالی A معادن سنگ آهن سنگان

هادی شریف زاده-دانشگاه بیرجند

بررسی خواص ژئومکانیکی و تحلیل پایداری شیب آنومالی B معادن سنگ آهن سنگان

محمود شادمانی-دانشگاه بیرجند

طراحی شیب نهایی معدن-معادن سنگ آهن سنگان

امید کریمی-زرند کرمان

ارزیابی توسعه پایدار در معدنکاری روباز-مطالعه موردی معادن سنگ آهن سنگان

الیاس ایلخانی-دانشگاه شاهرود

تخمین پارامترهای هندسی توده سنگ درزه دار ناهمگن با استفاده از تکنیک های زمین آماری-مطالعه موردی معادن سنگ آهن سنگان (آنومالی C)

حسین حسینی- دانشگاه شاهرود

اجرای آتشباری پاوردک در معادن سنگ آهن سنگان

احمد رضا ارجمند

شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری محصولات فرآوری شده سنگ آهن در مجتمع سنگ آهن سنگان

احسان منزلتی-دانشگاه آزاد ملایر

طراحی محیطی اکوپارک صنعتی در مجتمع سنگ آهن سنگان

حامد مرادی-دانشگاه تهران

ارائه روشی برای مدلسازی ژئومتالورژیکی در آنومالی دردوی معدن سنگ آهن سنگان

بابک رجبی نسب-دانشگاه تهران

تحلیل پایداری شیب معادن سنگ آهن سنگان (توده C شمالی) به روش عددی

عبدالکریم ارسالی-دانشگاه آزاد بافق

کانی شناسی، دگرسانی و ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار آهن معدنجو، معادن سنگ آهن سنگان، جنوب شرق خواف

مریم فتوت-دانشگاه صنعتی شاهرود

امکانسنجی بهینه سازی مدار بازیابی آب در کارخانه تولید کنسانتره

امید علی محمدی

پرعیارسازی سنگ آهن کم عیار معادن سنگان معدن B

اسماعیل خفاجه-دانشگاه بیرجند

انتخاب الگوی مناسب حفاری و آتشباری در معدن سنگان با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره پرامتی و تاپسیس

احسان توکلی- بیرجند

تخمین ذخیره آنومالی های شرقی(کانسار4)  با استفاده از نرم افزار surpac

ناصر محمدی- بیرجند

اعمال عدم قطعیت‌های زمین‌شناسی و اقتصادی در تعیین محدوده نهایی معدن

سردارآبادی- ارومیه

تخمین ذخیره سنگ های آذریت

علی قاسم پور- دانشگاه فردوسی

بررسی تاثیر ابعاد ذرات بر گوگردزدایی از سنگ آهن با روش فلوتاسیون مطالعه موردی باغک

علوم تحقیقات تهران- داریوندزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب : پژوهش های غیر دانشجویی انجام شده

عنوان طرح پژو هشی مجری طرح
طراحی راهبردی محدوده نهایی پیت بهینه در آنومالی غربی معادن سنگ آهن سنگان با احتساب عدم قطعیت Fe/FeO دانشگاه آزاد علوم واحد تحقیقات تهران
امکانسنجی فرآوری دپوهای کم عیار به روش خشک مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی کرج
اجرای طرح مگنتومتری در محدوده باغک تا دردوی (محدوده آنومالیهای مرکزی) معدن سنگ آهن سنگان خراسان دانشگاه بیرجند
بهینه سازی فرآوری و پرعیار سازی واحد دانه بندی شماره 5 مجتمع سنگ آهن سنگان حسنی و مومنی
مدیریت آب مبتنی بر تغییر الگوی زهکشی و آبکشی معادن سنگ آهن سنگان بروخیان- دانشگاه ازاد فردوس
ارزیابی کانی سازی سطحی و عمقی آهن در آنومالی های شرقی معادن سنگان با استفاده از روش مگنتومتری دانشگاه بیرجند
ارائه روشی برای مدلسازی ژئومتالوژیکی در آنومالی دردوی معدن سنگ آهن سنگان دانشگاه تهران

 

امکان سنجی اتوماسیون معادن سنگان

دانشگاه اصفهان
مطالعات جامع زیست محیطی مجتمع سنگ آهن سنگان دانشگاه تهران
طبقه بندی معادن سنگان بر اساس قابلیت انفجار و پیشنهاد الگوی چالزنی انفجار مناسب دانشگاه امیر کبیر
مدلسازی،جمع آوری و هدایت آب های سطحی در معادن سنگان(مرکزی،غربی،شرقی) موسسه یونیدرو-دانشگاه تهران

انجام خدمات مشاوره ای برای اجرای طرح ژئوشیمی،پتروژنر،کانه زایی آهن و شناسایی عناصر نادر خاکی توده های نفوذی واقع در کمربند ولکانوپلوتونی خواف- تربت حیدریه

دانشگاه هرمزگان

مدلسازی 3 بعدی شکستگیها و تحلیل پایداری معادن غربی و مرکزی سنگان

 

دانشگاه امیر کبیر

 

اجرای آتشباری پاوردک در معادن سنگ آهن سنگان

مجتمع سنگان

مطالعه و بررسی مقدماتی امکان استفاده از آب های ژرف در حوزه معدنی سنگان

جهاد دانشگاهی اصفهان