بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
پیام دعوت مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان برای حضور حداکثری در پای صندوقهای رای

پیام دعوت مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان برای حضور حداکثری در پای صندوقهای رای

about us

1403/04/18