بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
گزارش تصویری بازدید سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و هیات همراه از منطقه صنعتی معدنی سنگان و فرآیند معدنکاری و آتشباری مجتمع سنگ آهن سنگان

گزارش تصویری بازدید سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و هیات همراه از منطقه صنعتی معدنی سنگان و فرآیند معدنکاری و آتشباری مجتمع سنگ آهن سنگان

about us

1403/03/12