بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
نشست صمیمی مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان با پرسنل واحد رفاه و خدمات مجتمع

به گزارش روابط عمومی مجتمع، این نشست با حضور علی رسولیان مدیر مجتمع سنگ‌آهن سنگان و پرسنل واحد رفاه و خدمات مجتمع برگزار شد. 

این نشست با هدف بررسی مشکلات واحد رفاه و خدمات و پرسنل این واحد انجام شد، در پایان این نشست رسولیان در جهت بهبودی شرایط و دیگر موارد قول مساعدت و همکاری را داد.

about us

1403/03/12