بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
بازدید سرپرست مجتمع سنگ آهن سنگان از آزمایشگاه مجتمع

به گزارش روابط عمومی مجتمع، این بازدید با حضور دکتر گل محمدی سرپرست مجتمع و رئیس هیأت اجرایی، معاونین و مدیران مجتمع برگزار شد.

در این بازدید که با هدف بررسی مشکلات آزمایشگاه و پرسنل این واحد انجام شد، دکتر گل محمدی در جهت بهبودی شرایط و دیگر موارد قول مساعدت و همکاری را دادند

about us

1402/07/29