بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
جلسه شورای مدیران مجتمع سنگ آهن سنگان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مجتمع، جلسه شورای مدیران مجتمع با حضور دکتر گل محمدی سرپرست مجتمع و رئیس هیات اجر‌ایی، معاونین و مدیران مجتمع برگزار گردید.

در این جلسه روند فعالیتهای اجرایی مجتمع بررسی گردید و عملکرد شش ماهه عملیات تولیدی تحلیل و راهکارهایی در جهت افزایش تولید مطرح گردید.

about us

1402/07/25